TŁOCZNIA JASZCZYŃSKICH

Tradycjna Produkcja owoców i soków w rodzinnym gospodarstwie sadowniczym Jaszczyńskich w okolicach Kazimierza Dolnego.  Projekt opakowania kartonowego dla soku 5l oraz etykiet dla soków 1l i 0,33l.